Aanstelling als zijinstromer

Deze kandidaten hebben met succes het gehele Onderwijsarrangement van Het Schoolbureau doorlopen. Zij hebben recent het werkervaringstraject afgerond en zijn geslaagd voor het geschiktheidsonderzoek van de HvA of iPabo. Deze kandidaten zijn klaar voor een aanstelling als zijinstromer.

Van alle kandidaten is een rapportage psychodiagnositiek en assessmentverslag op aanvraag verkrijgbaar, plus de rapportage die de hogeschool heeft opgemaakt n.a.v. het geschiktheidsonderzoek.

Kosten: Het Amsterdamse schoolbestuur waar de kandidaat het werkervaringstraject doorlopen heeft, heeft de kosten voor begeleiding en het geschiktheidsonderzoek reeds betaald. Deze kosten zullen door het betreffende bestuur aan uw school/bestuur worden doorberekend. Uiteraard zijn deze kosten declarabel vanuit de zijinstroomsubsidie.